Startanvisningar

Så här gör man vid starten i Valio-Jukola

Starten i Valio-Jukola avviker från det traditionella systemet där orienterarna tar sina kartor från ovanför startområdet uppspända vajrar med att varje löpare på första sträckan får sin karta direkt i handen både i Jukola- och Venlakavlen. Man har valt den här lösningen eftersom området inte är tillräckligt stort för andra lösningar och dessutom blir det lättare att följa med tävlingens gång.

Titta på videon

 

Före starten

 • Reservera tillräckligt med tid för incheckning och nollställning av emit-brickan.
 •  Varje löpare har sin egen startplats i startfållan och startplatserna finns i rader på 30 löpare/rad och vid ändan av varje rad finns det en skylt som uppger lagnumren för denna rad.
 • Ta redan under uppvärmningen reda på i vilken rad din startplats finns. Längs varje rad löper (på marken) ett snitselband av vilket lagens tävlingsnummer framgår. Gå till din startplats enligt speakerns anvisningar.
 • Välj den rätta raden och undvik att gå tvärs över raderna. Ställ dig bakom bandet och vänta.

Så här tar du den rätta kartan:

 • Se till, att numret på bandet framför dig motsvarar numret på din nummerlapp.
 • Kartutdelningen börjar enligt speakerns direktiv. Det finns en kartutdelare per rad.
 • Se till att numret på kartan motsvarar ditt lagnummer.
 • Enligt tävlingsinstruktionerna är du själv ansvarig för att ta den rätta kartan.

Så här blir starten rättvis och trygg för alla deltagare

 • Följ de anvisningar som ges.
 • Håll kartan synlig framför dig tills startskottet avfyrats.
 • Kartan är försluten med tejp, öppna den inte före startskottet.
 • Enligt tävlingsinstruktionerna leder öppnandet av kartan före startskottet till diskvalificering. Kartutdelarna drar bort snitselbanden för att orienterarna inte skulle trassla in sig i dem.
 • Flytta dig inte framåt efter att banden tagits bort. Enligt tävlingsinstruktionerna videofilmas starten och de lag, som tjuvstartat eller förorsakat tjuvstart, diskvalificeras.
 • Lägg alltså märke till att även det minsta försöket att flytta sig framåt kan leda till att hela laget diskvalificeras.