Tävlingsinbjudan

till den internationella 64:e Jukola-kavlen och 35:e Venla-kavlen, Valio-Jukola 16 -17.6.2011.

64:e Jukolakavlen

Budkavle med sju sträckor öppen för orienteringsklubbar och andra sammanslutningar.

Sträcklängder Beräknad löptid
1. 12,8 km dag/skymning 77 min
2. 12,7 km natt 79 min
3. 14,1 km natt 88 min
4. 7,8 km gryning/dag 43 min
5. 8,1 km dag 44 min
6. 10,3 km dag 58 min
7. 15,0 km dag 89 min
Totalt 80,8 km Totalt  7 h 58 min

I sträcklängderna ingår 1800 – 2200 m snitsel. Gaffling på alla sträckor. Solen går ner 16.6. kl. 22.48 och upp 17.6 kl. 3.52. Löpare födda 1996-1997 får delta på sträckorna 4-6. Löpare födda 1995 eller tidigare får delta på alla sträckor. Tävlingen startar 16.6 kl. 22.30 med masstart.

35:e Venlakavlen

Budkavle med fyra sträckor för damlag från orienteringsklubbar och andra sammanslutningar. I budkavlen tävlar man om vandringspriset “Venlas tallrik” som donerats av Helsingin Sanomat.
I budkavlen tävlar man om vandringspriset “Viertolas tjur” som donerats av Helsingin Sanomat.

Sträcklängder Beräknad löptid
1. 5,9 km 36 min
2. 5,9 km 37 min
3. 7,2 km 46 min
4. 8,5 km 55 min
Totalt 27,5 km Totalt  2 h 54 min

I sträcklängderna ingår 1800 m snitsel. Gaffling på alla sträckor. Löpare födda 1996-1997 får delta på sträckorna 1-3. Löpare födda 1995 eller tidigare får delta på alla sträckor. Tävlingen startar 16.6 kl. 14.00 med masstart.

Gemensam information för båda budkavlarna

I budkavlarna gäller Finlands Orienteringsförbunds regler samt arrangörernas direktiv. Finlands Orienteringsförbunds regler finns på förbundets hemsida www.suunnistusliitto.fi. Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För lagen i täten har arrangörerna reserverat utrustning för GPS- tracking under tävlingen. Lag som inte accepterar bära utrustning för GPS-tracking utesluts ur tävlingen.

Närmare information ges i tävlingsdirektiven som publiceras i maj 2012 på Valio-Jukolas hemsida.

I Håkansböle idrottspark är det fr.o.m. 15.4.2012 förbjudet att röra sig på skogsområden (inklusive spånbanor och friluftsleder). Närmare uppgifter om det förbjudna området finns på Valio-Jukolas hemsida. Förbudet gäller inte deltagande i evenemangen Extreme Run 19.5.2012 eller Kesäyön marssi som är planerat till 19.5 2012.

Kartan och stämplingssystem

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, 6-färgad, ritad enligt IOF:s normer, trycks i mars 2012. Kartan är i plastficka. Kartan är ritad av Pekka Rytkönen (2010 – 2011). Stämplingssystemet är elektroniskt (Emit).

Anmälning

Lagen ska anmäla sig på Valio-Jukola 2012:s hemsida www.jukola.com/2012/se. I december skickar arrangörerna per e-post behövliga lösenord till de orienteringsklubbar och sammanslutningar som deltog i Salpa-Jukola 2011. De som inte har lösenord från tidigare år får lösenord då de registrerat sig i anmälningssystemet.

Anmälan ska göras antingen senast 1.3.2012 kl. 24:00 (billigare anmälningsavgift) eller senast 17.5.2012 kl. 24:00. Efteranmälning är möjlig fram till 8.6.2012 kl. 24:00 (förhöjd avgift). Anmälningen godkänns då angiven avgift har betalts inom utsatt tid.

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. Åldersgränserna för ungdomar ska efterföljas och de som de facto löper ska vara de som anmälts. Ansvaret för detta ligger på den som anmäler. I Jukola-kavlen får både damer och herrar delta. Den som deltagit i Venla-kavlen får delta i Jukola-kavlen, men endast i ett sådant lag som inte representerar en orienteringsklubb. I lag som inte representerar en orienteringsklubb får maximalt två 17 – 39-åriga löpare med en ranking av första klass på Finlands rankinglista (slutranking 2011) delta.

Ett lag bör ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas av olika lag i samma kavle. Samma Emit-bricka kan dock användas i både Jukola- och Venla-kavlen. Arrangörerna hyr ut Emit-brickor mot en avgift på 10€/st. Behovet av hyrda Emit-brickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Numren på Emit-brickorna uppges inte i förväg utan de registreras i resultatservicen då löparen  kommer in på start- eller växlingsområdet.

Anmälningsavgift

Deltagaravgiften registreras enligt betalningsdagen (dvs. den dag då avgiften debiterats från anmälarens konto). Obs! Om avgiften inte betalas inom utsatt tid höjs avgiften beroende på betalningsdagen till ett belopp som framgår av sammanställningen nedan. Ett lag får delta i starten förutsatt att hela avgiften erlagts.

Deltagaravgifter och andra avgifter som betalas i förväg framgår av sammanställningen nedan. Vid betalning uppges den referens som anmälningssystemet ger.

Kontouppgifter: Valio-Jukola 2012, IBAN FI4640550011137169, BIC HELSFIHH

Deltagaravgifter Senast 1.3. Senast 17.5. Senast 8.6.
Venla (€/lag) 117 140 234
Jukola (€/lag) 205 245 410
Förläggning och logi
Tältplats(€) 15 (10x10m)

5 (5x5m)

15 (10x10m)

5 (5x5m)

Tältplats av arrangörerna(€/tält) 200 200
Logi i skolan (€/person/natt ) 30 30
Vindskydd(€) 30 30
Parkeringsavgifter
Husbil(€) 30 30
Buss(€) 35 35
Personbil (€) 10, betalas vid ankomst

Arrangören har dessutom 350 färdigt resta, icke uppvärmda, större tält (för 16 personer) för lagen. De är först och främst avsedda för utländska lag. Avståndet från tälten till infopålen är 500 – 800 m. Utländska lag reserverar tälten (ej enskilda platser i tälten) och betalar dem i samband med anmälan, senast 17.5.2011. Finska lag gör en preliminär reservation för tält via e-post: info.2012@jukola.com. De återstående tältplatserna lottas ut och de finska lag som fått tältplats får meddelande därom. Betalning sker efter att meddelandet erhållits.

Dessutom finns begränsad möjlighet till logi med sovplats på hårt underlag i en närbelägen skola. Parkeringen för ett begränsat antal husbilar och husvagnar är belägen i närheten av TC. Också logi i skola samt parkering för husbilar och husvagnar ska reserveras och betalas i förväg, senast 17.5.

Mera information om logimöjligheter finns på Valio-Jukolas hemsida.

Klubbarnas servicetält/vindskydd

Föreningarna kan reservera plats (5m x 6m) för servicetält eller vindskydd I närheten av mål-/växlinsområdet. De lag som placerat sig bäst i Salpa-Jukola får en plats i första raden och övriga i den ordning de anmäler sig (antalet platser är begränsat). De klubbar som anmäler minst 8 lag (Jukola +Venla) kan reservera två platser. Platserna reserveras och betalas i samband med anmälan, senast 17.5.

Tävlingscentrum

Tävlingscentrum (TC) ligger i Håkansböle idrottspark i Vanda, nordost om korsningen av Ring III och Lahtisvägen. TC öppnas fredag 15.6.2010 kl 10.00. Det finns inte möjlighet till logi i TC innan den öppnas. I TC finns fältrestaurang, första hjälpen, info samt områden för försäljning och förevisning.

Vägvisning

Närmare anvisningar om hur man kommer till tävlingsplatsen och om vägvisning finns i maj på Valio-Jukolas hemsida.

Till TC kör bussar non-stop såväl från Dickursby järnvägsstation (körtid 20 – 30 min) som från Mellungsbacka metrostation (körtid 15 – 20 min). Med bussarna kommer man behändigt till TC. Busstidtabellerna läggs senare ut på Valio-Jukolas hemsida. Orienteringsklubbarnas bussar dirigeras till av- och påstigningsplatsen i TC enligt de anvisningar som finns i maj på Valio-Jukolas hemsida.

Det är också lätt att komma till TC med cyckel. Gatuadressen är Lodgränden 1, Vanda (Luotikuja 1, Vantaa). För cycklar har reseverats ett avskilt område på parkeringen i TC.

De som kommer med personbil måste vara beredda på trafikstockningar och långa promenadavstånd till TC. Reservera tillräckligt med tid! Alla som anländer längs stamväg 5 ombeds köra rutten S:t Michel-Kouvola-Borgå för att underlätta trafiken och parkeringen. Väganvisningarna finns på plats fredag 15.6. kl. 7.00 och de måste följas.

Parkering och parkeringsavgifter

Alla bilar parkeras på parkeringsområden enligt arrangörernas anvisningar. Från parkeringen för personbilar är avståndet till TC 1200-1700m. För orienteringsklubbarnas bussar sker av- och påstigning inom TC -området. Bussarna parkeras på hamnområdet I Nordsjö ca. 7 km från TC.

Parkeringsavgiften för personbil är 10 euro. Avgiften uppbärs vid ankomst. Parkeringsavgiften för husbilar och bussar betalas vid reservation.

Aktiviteter för barn

För barn finns det ett rikligt utbud av lekmöjligheter samt en kontroll- och stödrutt. Ytterligare information om dem läggs senare ut på Valio-Jukolas hemsida.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. I TC finns varmvattenduschar och en avgiftsbelagd bastu (2€).

Träning

Det finns möjlighet att träna på Valio-Jukolas träningskartor. Mer information om träningskartorna finns på Valio-Jukolas hemsida. Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna i terrängen norr om tävlingsområdet. Kartor säljs i infon.

Funktionärer

Tävlingsledare Veikko Kostiainen
Generalsekreterare Päivi Luoma
Presschef Paula Lehtomäki (paula.lehtomäki@jukola.com, tel +358 45 676 2328)
Tävlingskontrollant Heikki Peltola (SSL)
Chefbanläggare Eero Nevalainen
Bankontrollant Pasi Liitiäinen (OK Orient)

Valio-Jukola 2012 -kansliet
Sottungsbyvägen 19, 01200 Vanda
info.2012@jukola.com/2012
www.jukola.com/2012

Välkomna till den 64:e Jukola- och den 35: Venla-kavlen!

Keravan Urheilijat och Pihkaniskat

Tävlingsinbjudan (pdf)