Maasto ja kartta

Kilpailukieltoalue, päivitetty 21.2.2017
Joensuu-Jukolan harjoitus- ja kilpailukieltoalue. 

Joensuu-Jukola suunnistetaan Enossa 35 km Joensuusta koilliseen. Kilpailukeskus sijaitsee Enon koulukeskuksessa.

Kilpailualuetta hallitsee laaja yhtenäinen mäkialue Harpatinvaara, joka kohoaa 110 metriä Pielisjoen pinnasta. Harpatin maasto on suunnistuksellisesti ja fyysisesti vaativa.

Harpatinvaaran länsirinne on osaksi kallioista, mäntyvaltaista metsää. Kuusikkoinen itärinne on puolestaan kivikkoisempi ja monin paikoin peitteisempi. Kulkukelpoisuus vaihtelee erittäin nopeasta erittäin hitaaseen. Metsätalouden seurauksena maastossa on hakkuualueita ja nuorta sekametsää.

Kilpailukartta

Karttapalat www
Joensuu-Jukolan kilpailukartan on tehnyt Jussi Silvennoinen. Kilpailukartan mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli 5 metriä. Jussi Silvennoinen on tehnyt myös alueen aikaisemmin kartan vuonna 2007.

Joensuu-Jukolan harjoitus- ja kilpailukieltoalueesta löytyy myös Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston pohjalta tehty pullautuskartta“.

Harpatti_vanha_kartta

Kuvia kilpailumaastosta

Ilmakuva Mika Surakka web
Kuva: Mika Surakka. Kaikki kuvat kilpailumaastosta löydät Jukolan Facebookista.

Maastokuvaus nettiin hienot näkymät135
Harpatinvaaran länsirinne on karua osaksi kallioista, mäntyvaltaista metsää.

Maastokuvaus nettiin vaaraa 135
Vaaramaasto on kuusipuuvaltaista.

Maastokuvaus nettiin kangasta 135
Pieni alue kilpailukeskuksen lähellä on hyväkulkuista ja nopeaa maastoa.

Maastokuvaus nuorta metsää 135
Kilpailukeskuksen lähellä on paljon nuorta metsää, joka heikentää näkyväisyyttä, mutta kulkukelpoisuus on kohtuullinen.

Maastokuvaus nettiin rinnettä 135
Länsipuolella on varvikkoisia rinteitä.

Maastokuvaus nettiin kivi 135
Vaaramaastolle on tyypillistä peitteisyys.

Maastokuvaus nettiin kivikkoa
Kivikkoa kannattaa kunnioittaa.