Tävlingsarena

Den 72:a Jukolakavlen och 43:e Venlakavlen  organiseras i Rovaniemi 13.-14.6.2020.

Tävlingscentralen finns vid Mäntyvaara travbana.  Tävlingsterrängen befinner sig i området Mäntyvaara-Vennivaara-Ollerovaara.