Träning

Det finns möjlighet att träna på Napapiiri-Jukolas nya träningskartor. Träningar finns i olika håll i Rovaniemi så att man kan få en känsla av olika terränger på området.  Ingen träningsterräng motsvarar direkt Jukola-tävlingsterrängen men med hjälp av hela träningsutbudet får man en bra uppfattning av de utmaningar och upplevelser som tävlingsterrängen erbjuder. På Google Maps hittas öppna träningsterränger.