Ponsan reitinvalintatehtävän ratkaisut

Ponsan ylämäkivoittoinen rastiväli haastaa suunnistajaa sekä fyysisesti että taidollisesti. Kasvillisuus vaihtelee rastivälillä suuresti, sillä vihreillä alueilla tiheät lehtipuutaimikot hidastavat etenemistä selvästi ja heikentävät myös näkyvyyttä. Avokallioalueilla taas näkyvyys ja kulkukelpoisuus on monin paikoin erittäin hyvä.

  1. Oikea kierto (oranssi viiva)

Oikealta kiertävä reitinvalinta nojautuu kuviorajoihin sekä heikkoon ajouraan ja lopussa selkeämpään kärrypolkuun. Rastivälin lopussa on vielä valittavissa suora toteutus kohti rastia tai varmempi polkukierto rastin takaa kaartaen. Suunnistuksellisesti tämä on varmin valinta, mutta matkaa kertyy eniten. Samoin on nousumetrien laita, sillä alussa on ajouralle päästäkseen laskettava rinnettä hieman alaspäin.

  1. Vasen kierto (vihreä viiva)

Ylärinteestä rastivälin vasenta puolta kiertävällä valinnalla on mahdollista välttää pahimmat tiheiköt, minkä lisäksi juoksualusta on melko tasainen alun ylämäkiosuuden jälkeen. Suunnistuksellisesti tämä valinta on melko haastava ja vaatii hyvää suunnassakulkua sekä selkeiden kohteiden hakemista kaukaa edestä. Matkaa kertyy luonnollisesti enemmän kuin suorimmalla valinnalla.

  1. Suora valinta (sininen viiva)

Suora reitinvalinta on vasemman kierron tavoin suunnistuksellisesti haastava, sillä viettävässä rinteessä tason pitäminen voi olla vaikeaa. Selkeimpien mäenhuippujen hyödyntäminen on tällä valinnalla tärkeää, minkä lisäksi tiheikköosuuksilla suunnan on pysyttävä oikeana. Yhtäjaksoisia nousuja löytyy rastivälin alusta ja lopusta, mutta kumpuilevassa rinteessä mäkeä kertyy myös tasaisemmilla osuuksilla yllättävän paljon.