Vägvalslösning 4

Juha Rehulas vägval (violett):

Vägvalet innehåller så mycket stigar som möjligt. Målsättningen är även en tydlig rutt. Utgången från kontrollen med kompassriktning mot stigkröken, och fortsättning från stigen i samma riktning mot beståndsgränsen. Det tätare skogspartiet syns till vänster.

Därefter stiglöpning i lättframkomlig terräng i över en kilometer. Man kan runda alla gropar förutom en. Med ett vägval längre till vänster kunde man undvika alla gropar, men sträckan skulle förlängas med flera hundra meter. Man kan närma sig kontrollen från stigkorsningen längs hyggeskanten till det öppna områdets kant.

Kontrollen är ett jakttorn, som borde synas på ganska långt avstånd. Beroende på framkomligheten och  sikten skulle jag troligen använda de övriga jakttornen som ”vägvisare” under den sista halvkilometern till kontrollen.

Seppo Väli-Klemeläs vägval (grön färg):

Jag skulle välja riktning mot stigen norr om träsket och följa den tills jag tar hjälp av de mindre stigarna till det öppna områdets norra sida. Därifrån riktning (kanske med hjälp av jakttornen) rakt mot kontrollskärmen. Inga stora höjdskillnader eller grönområden på detta vägval. Någon längre omväg behövs inte fastän det skulle vara nattorientering.

Ett annat alternativ (blå färg) är att gå ut från kontrollen snett bakåt till stigen och runda helt till vänster med hjälp av stigar och vägen. Det här vägvalet är 640 m längre, men kan vara motiverat ifall man har någon skadekänning som förhindrar effektiv löpning i terrängen.

Översättning: Bo-Göran Williamsson