Nytt deltagarrekord i Lahti-Hollola Jukola

Lahti–Hollola Jukola sätter nytt rekord genom att Jukolakavlens deltagare nu är på ett nytt tusental. Till Jukola har nu anmälts 19235 betalande deltagare uppdelade på 1845 Jukolalag och 1580 Venlalag.

Tidigare deltagarrekord var från Louna-Jukola år 2015. Då var anmälningarna 18115; 1412 Venlalag och 1781 Jukolalag.

Paavo Nikkkari som ansvarat för deltagarmarknadsföringen till Lahti-Hollola Jukola är försiktigt nöjd med antalet, men hoppas att den återstående anmälningstiden ännu skall hjälpa till att nå  målsättningen på 20 000 orienterare.

”Vi hade i marknadsföringen två viktiga målgrupper: huvudstadsregionen samt företagen. Vi har till alla delar inte haft tillräckligt bra kanaler för att nå ut till dessa målgrupper”, säger Nikkari.

Å andra sidan tror han att bakom deltagarrekordet ligger andra än föreningslag. Till exempel företag och andra sammanslutningar har visat stort intresse. Dessa målgrupper lyckades vi nå relativt bra.

Man kan anmäla sig till Lahti-Hollola Jukola fram till 31.05.2018.

Välkommen med