Informationspaket om Lahti-Hollola Jukola

Nu är det endast 4 dagar till Lahti-Hollola Jukola och på dessa sidor finns mycket information som det är bra att bekanta sig med före veckoslutet.

De viktigaste direktiven för de som anländer till Jukola lönar det sig att bekanta sig med på  Så här går det till i Lahti-Hollola Jukola-sidorna. Noggranna direktiv för de tävlande finns naturligtvis i  tävlingsdirektiven. I startlistorna hittar du lagens numror och löpordningar.

Med hjälp av trafikkartorna  kan man planera passande rutter till parkeringsplatserna och med hjälp av tävlingscentralens informationskartor kan man hitta det egna tält-området och tävlingscentralens betjäningar.

Det finns egna kartor för  vindskyddsplatserna och tältområden.

På internet sidorna kan du även bekanta dig med  restaurangens utbud eller hitta en ledig etapp från orienterarbanken eller hitta en orienterare till ditt eget lag ifall det behövs.

Följ aktivt med nyheterna på Jukola.com samt på Jukola i de sociala medierna; Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat så håller du dig up to date och kan känna tävlings-feelingen. Egna Jukola-feelings kan du dela med dig i de sociala medierna på #jukola2018.

Välkommen till Lahti-Hollola Jukola!