Helpdesk är Jukola´s hjälpande telefon

I Lahti-Hollola Jukola används för första gången en hjälpande telefon, Helpdesk, som tjänar alla tävlingsgäster. Helpdesk är ett nummer som ger information och tar hand om saker som hör till arrangemang såsom felanmälningar och reparations- och kompletteringsverksamhet. Helpdesk hjälper till exempel då om det inte kommer vatten vid en av vattenplatser, om bilen inte startar i parkeringsplatsen eller om ett barn har försvunnit. Numret är i bruk alltså för alla deltagare: tävlande, åskådare och volontärer. Helpdesk är öppen från fredag kl 10 till söndag kl 16.

I samband med Helpdesk fungerar Kisatike som löser problem i säkerhet, första hjälp, trafik och allmän ordning.

I tävlingsinformation tar man hand om tävlingsrelaterade saker såsom löpordningar och emit-hyrning.

Även Autoliittos Vägservice har jourtjänst under tävlingsveckoslutet på parkeringsplatsen söder om TC från lördag kl 8 till söndag kl 14.

Helpdesk: 044 766 0405

Kisatike: 044 766 0403

Tävlingsinformation: 044 766 0406

Autoliittos vägservice:  040 350 5374