Grundkunskaperna behärskas redan – Jukolaskolans sista dag på tisdagen

Jukola-skolans grundkurs i orientering är på slutrakan. Sista skolkvällen är på tisdag 8.5, då eleverna skall tävla mot varandra i Messilä-terrängen i Hollola. Skolan som körde igång senaste höst har haft ett rekordantal deltagare. På hösten var deltagarna något under etthundra och på våren ökade antalet märkbart. En del av deltagarna hade orienterat tidigare, men en stor del bekantade sig med terrängen för första gången med karta och kompass. Jukola-skolans ledare har under skolningens gång alltid poängterat att var och en ger sig ut i skogen enligt egen kondition och kunnande. Ibland är man framme tidigare genom att promenera än att springa.

Jukola-skolans ledare Sari Sundqvist (till höger) kontrollerar att gruppen hittar kontrollerna i den svåra gropterrängen i Päijänne-Tavastland.

Våren framskrider mot juni-månads målsättning och det verkar som om grundkunskaperna behärskas av alla deltagare. Inte ens den krävande gropterrängen verkar omöjlig.
På höstens terrängträningar fick deltagarna sparring av elitorienteraren Minna Kauppi. Minna uppmanade deltagarna att ta del av orienteringskunskaper och färdigheter inom olika vardagssysslor. Hon poängterade även orienteringens idé, som uppstår endast genom att studera och genom aktiv träning. Orienteringens idé har poängterats vid skolningarna och deltagarna har fått ingående skolning i ”orienteringens själ”.

Jukola-skolans orienteringselever har aktivt deltagit i kvällsorienteringar på  Päijänne-Tavastland området. Eleverna har fått gratis deltagande i Lahden Suunnistajats (LS-37)  Hollolan Urheilijats (HU-46) kvällsorienteringar fram till Lahti-Hollola-Jukolas huvudevenemang.