General Jarmo Lindberg Jukolas beskyddare

Enligt traditionen deltog sju personer vid kallelsen av beskyddare för Jukola 2018. Representanter från de arrangerande föreningarna, Kaukametsäläiset ry, Finlands Orienteringsförbundet och huvudsponsorn Försvarsmaktens representant. På bilden från vänster:
Mika Ilomäki Orienteringsförbundets verkställande direktör
Tapio Irri Lahden Suunnistajat -37 ordf.
Henri Rauhamäki Hollolan Urheilijat -46 ordf.
General Jarmo Lindberg
Tuula Tjäder Jukolas generalsekreterare
Jorma Aherto Jukolas tävlingsledare
Juhani Sihvonen Kaukametsäläiset ry ordf.
Försvarsmaktens representant konter-amiral Timo Junttila.

Den 70:nde Jukola-kavlen arrangeras i Hollola med tävlingscentralen belägen på Försvarsmaktens militärövningsområde på den tidigare militärflygplatsen i Hälvälä. Därför är det naturligt, att då självständiga Finlands Försvarsmakt fyller 100 år, ville vi Jukolas arrangörer kalla Försvarsmaktens kommendör till beskyddare av vårt Jukola.

Försvarsmakten har varit med från början, först genom överenskommelse med varje evenemang för sig och i ca 10 år genom ett ramavtal som huvudsponsor för Jukola. Ramavtalet möjliggör en långsiktig planering både för Jukola och även för sponsorn. Försvarsmaktens betydelse som sponsor har ökat i och med att IT färdighetens betydelse har ökat. Under åren har Försvarsmakten visat sin pålitlighet som en kunnig kompanjon.

Idrott har under Försvarsmaktens historia varit en viktig roll i upprätthållandet av den militära konditionen och samhörighetskänslan. Idrott har ofta varit en gemensam sak bland beväringarna och på så sätt stärkt samhörigheten. Försvarsmaktens val av Jukola som samarbetspartner är ingen tillfällighet. Försvarsmakten har tack vare Jukola fått positiv uppmärksamhet av en kompanjon med en lysande brand som stöder medborgarnas motionsmöjligheter.

Jukola är klart Finlands största motionshändelse för vuxna, som sporrar medborgarna att uppehålla och förbättra sin kondition. Många företag har på samma sätt som Försvarsmakten tagit med Jukola i sitt TYHY-program. Från försvarsmakten deltar årligen ca 50 lag i Jukola-kavlen. Det rikliga antalet lag i en så utmanande idrottsform visar att samarbetet lyckats. Det visar också att personalen vill upprätthålla färdigheten att röra sig i skog och mark – en färdighet som alltid hört till soldaternas grundfärdighet.

Jukolan-kavlen har haft beskyddare från och med år 1957. Under 60 år har Försvarsmaktens kommendör verkat som beskyddare tre gånger.