Förbjudet att göra upp öppen eld och röka i TC

I Lahti-Hollola Jukolas TC är det absolut förbjudet att röka eller göra upp öppen eld. Förbudet baserar sig på den extrema torrheten som varat under våren och början av sommaren.

Användning av gasbrännare är tillåten bara på utmärkta eldningsplatser. Uppgörande av eld övervakas.

Det år också förbjudet att flyga drönare på tävlingscentralen utan tillstånd från arrangörerna.