Jukolan viesti 2018 Hollolassa

Jukolan johtoryhmä myönsi 12.6.2014 Jukolan viestin 2018 järjestelyoikeudet Lahden Suunnistajat-37 ja Hollolan Urheilijat-46 –seurayhteisölle. Muut Jukola viestin järjestäjäpaikkakunnat ovat

 • 2019 Kangasala
 • 2020 Rovaniemi
 • 2021 Mynämäki

Haussa olivat vuodet 2018–2020. Koska loppumetreillä oli vielä neljä hyvää hakijaa, päätti johtoryhmä myöntää järjestelyoikeudet myös vuodelle 2021.

KOE ELÄMYS, OTA SUUNTA JÄÄKAUDEN JÄLKIIN LAHTI-HOLLOLA JUKOLASSA 2018!

Lahden Suunnistajat -37 ry ja Hollolan Urheilijat -46 ry järjestävät Jukolan viestin 16.-17.6.2018. Kilpailukeskus sijaitsee Hollolan Hälvälässä vanhan lentokentän maastossa Puolustusvoimien harjoitusalueella.

JUKOLAN VIESTI on yleisnimitys 7-osuuksiselle miesten suunnistusviestille ja 4-osuuksiselle naisten kilpailulle, jolla on myös oma nimensä, Venlojen viesti. Jukolan viesti, maailman suurin viestisuunnistuskilpailu, suunnistettiin ensi kerran vuonna 1949 Helsingin seudulla. Siitä lähtien viesti on juostu joka vuosi ympäri maata Hankoniemeltä Lappiin ja Laitilasta Joensuuhun.

Vuonna 2018 järjestetään siten 70. Jukolan viesti!

Jukolan viesti oli aluksi vain miesten viestikilpailu. Vuonna 1951 naiset saivat henkilökohtaisen kilpailun ja vuodesta 1978 alkaen heilläkin on ollut oma viesti. Hollolassa 2018 järjestetään siten 41. Venlojen viesti.

Jukolan viesti on Suomen suurin harrasteliikuntatapahtuma! Sekä Jukolan että Venlojen viesteissä oli vuonna 2015 yhteensä yli 18 000 osanottajaa. Venlojen viestiin osallistui noin 1400 ja Jukolaan reilut 1700 joukkuetta. Kilpailuun osallistuu suunnistajia nuorista vaareihin ja mummuihin alaikärajan ollessa 15 vuotta.

Jukolan viesti on kansainvälistynyt voimakkaasti ja joukkueita on jo yli kahdestakymmenestä maasta. Yksittäisiä osanottajia tulee jo yli kolmestakymmenestä maasta. Eniten ulkomaalaisia osanottajia tulee Ruotsista ja Norjasta. Ulkomaisten joukkueiden osuus on noin 20%. Jukolan ja Venlojen viestin on yleensä voittanut suomalais-, ruotsalais- ja norjalaisjoukkue. Jämsä-Jukolassa 2013 Venlojen voiton otti ensikertaa tanskalainen joukkue, joka pystyi uusimaan voittonsa Kuopiossa 2014.

Jukolan viesti on ensisijaisesti korkealle arvostettu huippusuunnistajien mittelö, johon kaikki maailman parhaat suunnistajat ja seurat osallistuvat. Valtaosa joukkueista on kuitenkin voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, joille osanotto sinänsä ja maaliin pääseminen erityisesti ovat riittävä haaste. Nykyisin viesteihin voivatkin osallistua seurajoukkueiden ohella kaveri-, suku- ja työpaikka- sekä harrastejoukkueet, joita miesten viestissä on jo yli puolet. Näitä joukkueita yhdistää liikunnan riemu haastavassa ja samalla reilussa, hyvässä hengessä toteutetussa suurtapahtumassa. Jukolaan osallistuminen ja sitä varten harjoitteleminen koetaan hienoksi, yhteiseksi tavoitteeksi. Kisapaikalla vierailee yleensä noin 40–50 000 henkilöä; osanottajien lisäksi huoltajia, perheenjäseniä ja katsojia. He yöpyvät kisan ajan kilpailukeskuksen vieressä tuhansissa teltoissa ja asuntovaunuissaan. Huippujoukkueet ja varttuneet kisailijat kansoittavat alueen majoituspaikat kisaviikonloppuna ja harjoitusleireillään.

Venlojen viesti alkaa lauantaina iltapäivällä noin klo 14. Osuuksien pituudet ovat noin 5-8 km ja nopeimmat joukkueet ovat maalissa 3 tunnissa. Television lähetysaika on yleensä klo 13.50-17.20, mikä ohjaa ratasuunnittelua.

Jukolan viestissä osuudet ovat noin 8–15 km. Kilpailu alkaa lauantaina noin klo 23, joten 2-4 osuutta juostaan otsalamppujen valossa. Voittaja on maalissa sunnuntaiaamuna klo 7 ja viimeiset joukkueet juuri ennen kuin maali suljetaan klo 14. Sekä koti- että ulkomaiset osanottajat ovat jo pitkään arvioineet Jukolan maailman parhaiten järjestetyksi suunnistusviestiksi. Onnistuneet järjestelyt perustuvat

 • viesti kiertää ympäri maata, jolloin jokainen Jukola on omaleimainen. On järjestäjäseuralle ja yhteistyötahoille kunnia-asia järjestää tapahtuma ensiluokkaisesti.
 • pitkä perinne, eri vuosien järjestäjien yhteistyö ja tietojen vaihto.
 • vuosien kuluessa kehittynyt ohjausjärjestelmä ja Jukolan johtoryhmä, joka edustaa jatkuvuutta ja pitkän järjestelykokemuksen omaavine jäsenineen jatkuvasti opastaa ja valvoo järjestelyjä.
 • erinomaisiksi arvioidut radat
 • tukijat haluavat olla mukana positiivisen brändin omaavan suurtapahtuman järjestelyissä.
Järjestäjinä toimivat suunnistusseurat. Järjestäjäyhteisö (yleensä 1-3 seuraa) valitaan noin 4-5 vuotta ennen tapahtumaa 2-6 hakijasta.   Järjestelytoimikunta, yleensä 10-20 henkilöä, työskentelee koko ajan. Kisapäivinä tarvitaan noin 1800 toimitsijaa.

Palkattua henkilöstöä käytetään vain vaativimmissa rakennus- ja tukitehtävissä. Osan aikaa on palkattuina 1-3 toimistohenkilöä. Kaikki muut ovat talkoolaisia, järjestäjäseurojen jäseniä ja muita kiinnostuneita. Talkoolaisten löytäminen on ollut helppoa. Talkootyön määräksi on laskettu yli 15000 henkilötyöpäivää. Monesti kilpailukeskukseen joudutaan rakentamaan lähtö- ja maalirakenteiden lisäksi tarvittavat muut rakennelmat: ravintola, toimisto-, pesu- ja saunatilat, kenttäsairaala, media- ja kutsuvierastilat sekä tarvittavat sähkö-, viestintä-, vesi-, viemärijärjestelmät. Kunkin vuoden järjestäjäorganisaatio on esitelty järjestäjän omilla verkkosivuilla.

Lahden Suunnistajat -37 (LS-37) on Suomen vanhin suomenkielinen suunnistuksen erikoisseura. Seura on perustettu 11.11.1937.

Hollolan Urheilijat -46 (HU46) on vahva, yli tuhannen jäsenen monipuolinen yleisseura. Molemmat seurat tekevät menestyksellistä nuorisotyötä ja omaavat merkittävän kokemuksen huomattavien kilpailujen järjestämisestä vuosikymmenten ajan.

Kilpailumaastoksi on valittu Hollolan Hälvälän alue, joka on mielenkiintoinen ja suunnistuksellisesti vaativa suppamaasto Salpausselän harjanteella. Kilpailukeskus sijaitsee Puolustusvoimien harjoitusalueella vanhalla lentokentällä. Samassa maastossa on kilpailtu Jukolan Viestissä vuonna 1987.

Jukolan Viestin 2018 onnistumisen kannalta vahvuuksiamme ovat

 • hyvä suunnistusmaasto
 • kilpailukeskus suunnistusmaaston vieressä
 • hyvät liikenneyhteydet myös ulkomailta saapuville joukkueille
 • valmiiden rakenteiden hyödyntämismahdollisuus helpottaa kilpailukeskuksen järjestelyjä
 • hyvät yhteistyökumppanit
 • Lahden ja Hollolan seurojen merkittävä kokemus suurtapahtumien järjestämisessä
 • seurojen aktiivinen ja innostunut valmius Jukolan viestin järjestämiseen

Keskeisinä haasteinamme koemme kilpailukeskuksen rakentamisen metsittyneelle lentokentälle ja liikenteen järjestelyt. Yhteistyö maapohjan omistavan Metsähallituksen ja Puolustusvoimien kanssa toimivan kilpailukeskuksen rakentamiseksi on edennyt hyvin. Parkkialueet sijoitettaneen kilpailukeskuksen läheisyydessä oleville pelloille.

Jo hakumenettelyn alkuvaiheessa vuonna 2013 varmistettiin maanomistajien (62 omistajaa) suostumus tapahtuman järjestämiseen kirjallisella luvalla. Puolustusvoimien kanssa on sovittu harjoitusalueen käytöstä kilpailutapahtumaan. Lahden kaupunki ja Hollolan kunta tukevat kilpailua kaupungin- ja kunnanhallituksen päätöksillä. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen tukijoiden kanssa mm käyttö- ja jätevesijärjestelyissä, sähkön saannin turvaamisessa, liikennejärjestelyissä ja ympäristökysymyksissä on aloitettu keväällä 2013. Jukolan toimintasuunnitelma valmistuu syksyllä 2017 yhteistyössä tukijoiden ja viranomaisten kanssa

Toimintaperiaatteena on, että alkuvaiheen valmistelut pyritään hoitamaan järjestelytoimikunnan ja sen tueksi kutsuttavien asiantuntijoiden työpanoksella, jotta seurojen tavanomainen koulutus- ja kilpailutoiminta eivät häiriintyisi. Seurojen jäsenistö pidetään tietoisena hankkeen etenemisestä aktiivisella tiedottamisella, joka samalla mahdollistaa henkilöstön sitouttamisen hakuorganisaatioon. Kilpailuorganisaatiossa ja -järjestelyissä pyritään hyödyntämään Lahden MM-kilpailujen valmisteluja ja Lahden alueen oppilaitosten osaamista.

Jukolan viestin 2018 suunnitteluperusteet

 • Suunnistajia 19 – 20 000; 1600 Venla-joukkuetta ja 1800 -2000 Jukola-joukkuetta
 • 30 000 huoltajaa ja vierasta
 • 1800 talkoolaista
 • 5000 henkilöautoa, 500 asuntoautoa, 300 bussia

Osanottajamäärän kasvu perustuu kilpailualueen hyvään tavoitettavuuteen ja pääkaupunkiseudun vahvaan kuntosuunnistusperinteeseen, mikä mahdollistanee kunto- ja työyhteisösuunnistajien määrän kasvun. Tavoitteena on markkinoida tapahtumaa etenkin Pietarin ja Moskovan alueen suunnistajille käyttäen hyödyksi Lappeenrannan Jukolan 2016 kokemuksia. Kilpailun ja osanottajamäärien kasvu ei ole kuitenkaan itseisarvo!

Jukolan viestin valmisteluissa käytetään alueen kaikkien seurojen ja tukevien yhteisöjen parasta osaamista. Tavoitteena on tehdä Jukola 2018 hankkeesta Päijät-Hämeen yhteinen yhteisöllisyyttä ja suunnistusurheilua sekä liikuntakulttuuria laajemminkin edistävä hanke.

Yhteistyökumppaneiden osaamista käytetään tapahtuman ammattitaitoa vaativissa sähkö- ja vesijärjestelyissä, tiedottamisen ja ulkoisen ilmeen luomisessa, markkinoinnissa, liikennejärjestelyissä, ympäristön huomioimisessa ja ravintolapalveluissa.

Suunnistus yhteistyö- ja tukilajina

Suunnistus tarjoaa kumppaneille terveen arvomaailman ja ostovoimaisen kohderyhmän.

Suunnistajien arvomaailma

Luonnon ja muun ympäristön kestävän käytön periaatteita ja urheiluväen yhdessä sopimia eettisiä ohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa. Suunnistuksen määrittelemien eettisten reitinvalintojen mukaan jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan, suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön, ja suunnistus edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Suunnistajat ovat laaja kohderyhmä

Suunnistusta harrastaa säännöllisesti noin 60 000 kaikenikäistä suomalaista. Lisänä ovat iltarastitoiminnassa arviolta 50 000 satunnaisempaa tapahtumiin osallistujaa. Iltarasteilla on vuositasolla noin 400 000 suoritusta. Suunnistus on kaikki ikäluokat yhdistävä perhekeskeinen urheilulaji. Samassa kilpailussa kisailevat lapset H/D8 sarjasta alkaen veteraaneihin H/D80 sarjaan, kukin oman tasoisella radallaan!

Harrastajista 75 % on alle 50-vuotiaita. Kilpailulisenssin lunastaneista suunnistajista yli puolet harrastaa lajia perheen kanssa. Kilpailulisenssin lunastaneita suunnistajia on yli 15 000. Suunnistusliitolla on noin 400 jäsenseuraa, joissa jäseniä on lähes 50 000.

aikuisliikunta

osallistujat

miksiosallistut

Jukolan viestien osallistujamäärän kehittyminen 2003-2015

Oheisen kuvan perusteella voidaan arvioida työpaikka- ja yhteisöliikunnan merkitystä Jukolan viestin osanottajamäärissä. www.jukola.com, www.ls37.fi/Jukola2018

JUKOLAN VIESTIN ARVOT

J   Järjestäjät – osaavat ja motivoituneet järjestäjät, talkootyön osuus on noin 95%.

U   Urheilijat – kilpailu tehdään huipuille massatapahtuman vaatimukset huomioiden

K   Kumppanit – tapahtuma runsaasti vaatii erilaisia yhteistyökumppaneita (ml. media)

O   Osaaminen – avoin tiedonsiirto järjestäjältä toiselle, asiantuntijaverkoston tuki

L   Luonto – kilpailu käydään maastossa, jossa on eri ympäristötekijät huomioitu

A   Arvokkuus – järjestelyt tukeutuvat perinteisiin Aleksis Kiven hengessä.

 

V   Valtakunnallinen – tapahtuma järjestetään vuosittain eri puolella Suomea

E   Elämys – jokainen Jukola tarjoa ainutlaatuisen kokemuksen, arvo osallistumiselle

N   Nuorten Jukola – tärkeä kasvualusta aikuisten tapahtumalle

L     Lippulaiva – suunnistuksen kärkitapahtuma maailmassa

A   Asiakkaat – kilpailukeskus palvelee positiivisessa hengessä kaikkia asiakkaita.