Live-tulokset:

Kilpailuohjeet

KILPAILUOHJEET LAPPEE-JUKOLA 2016

Kilpailunjohtaja Juha Heimala
Pääsihteeri Tuija Tavia
Tapahtumapäällikkö Harri Kauranen
Viestintäjohtaja Antti Nousiainen
Kartta- ja ratapäällikkö Ari Torniainen
Jukolan ratamestari Heikki Torniainen
Venlojen ratamestari Ilkka Torniainen
Tuloslaskenta Panu Karhu
Tekninen asiantuntija (SSL) Heikki Peltola
Ratavalvoja Pekka Pulkkinen (JoKu)
Tuomarineuvoston PJ Tauno Haapasaari (LS-37)
Tuomarineuvoston jäsenet Arja Makkonen (KR) ja Harri Virta (KangSK)

 

Noudatettavat säännöt ja ohjeet

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. Lajisäännöt löytyvät Suomen Suunnistusliiton internet-sivuilta www.suunnistusliitto.fi. Järjestäjien antamat lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailukeskuksen infotaululla sekä kilpailun internetsivuilla viimeistään lauantaina 18.6.2016 klo 10:00.

 

Maasto

Kilpailumaasto on pääosin havupuuvaltaista metsätalousaluetta ja tyypillistä, vaihtelevaa kaakkoissuomalaista suunnistusmaastoa. Kulkukelpoisuus on mäki- ja kangasalueilla melko hyvä, mäkien välisillä suoalueilla hitaampaa. Joissain maastonkohdissa on kulkua hidastavia hakkuita ja eri-ikäisiä taimikoita. Rapakivialueilla erikoisuutena ovat pistekumpareet, jotka saattavat näyttää kiviltä.

Mallikuva rapakivi-pistekumpareesta.

Mallikuva rapakivi-pistekumpareesta.

Korkeuserot ovat kohtuulliset, suurimmat yksittäiset korkeuserot ovat 25 – 30 m. Jyrkkäpiirteisillä rinnealueilla on syytä noudattaa varovaisuutta! Suurimmat ja vaarallisimmat jyrkänteet on merkitty maastoon niiden päältä valkoisella tai puna-valkoisella ”Jukolan viesti – STOP” -nauhalla.

Maastossa on TV-tuotantoon liittyviä rakennelmia, joita ei ole merkitty kilpailukarttaan. TV-rasteja ei ole merkitty rastinmääritteisiin. Maastossa saattaa juosta järjestäjän videokuvaajia suunnistajien seassa.

 

Kilpailukartta ja rastinmääritteet

Kilpailukartta on 6-värinen offset-painettu suunnistuskartta avokalliokuvauksella. Kartan mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli 5 metriä. Kartoitus ja piirustus v. 2014 – 2015 pääosin Rauno Asikainen ja osin Jussi Silvennoinen. Viimeiset tarkistukset karttaan on tehty helmikuussa 2016. Kartta on painettu maaliskuussa 2016.

Kartan koko on Venlojen viestissä A3 ja Jukolan viestissä noin A2. Kartta on saumatussa muovisuojuksessa. Rastinmääritteet on painettu kartan reunaan. Rastikoodit on painettu myös rastien järjestysnumeroiden viereen.
Kilpailumaastosta on olemassa aiempia suunnistuskarttoja. Alueen vanhat kartat ovat nähtävillä Lappee-Jukolan internet-sivuilla sekä kilpailukeskuksen infotaululla.

 

Kielletyt alueet

Oheisissa kuvissa on esitelty kielletyn alueen merkinnät niin maastossa kuin kilpailukartalla. Nauhasta on näyte kilpailukeskuksen mallirasteilla.

Mallikuva kielletyn alueen nauhasta.

Mallikuva kielletyn alueen nauhasta.

Mallikuva kielletyn alueen merkinnöistä kilpailukartalla.

Kielletyt alueet ovat pääsääntöisesti merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä pystyviivoituksella oheisen kuvan mukaisesti. Kielletyn alueen reunassa oleva yhtenäinen viiva tarkoittaa, että maastosta löytyy vastaavalta kohdalta myös yhtenäinen kielletyn alueen nauha, jota ei saa ylittää.

Joidenkin tiealueiden päälle on painettu ratapainatusvärillä vinoristejä (X). Tällöin tiealueella kulkeminen kilpailusuorituksen aikana on kielletty. Liikkuminen rautatiellä on kielletty.

Kiellettyjä alueita ovat myös kaikki piha-alueet sekä viljellyt pellot (nk. ”pistepellot”). Maastossa on yksittäisiä pieniä kiellettyjä alueita (esim. linnunpesiä), jotka on merkitty maastoon kielletyn alueen nauhalla. Pienen kokonsa vuoksi kyseisiä alueita ei ole merkitty kilpailukarttaan kielletyn alueen merkinnällä.

 

Juoksujärjestykset

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä Lappee-Jukolan sähköisellä ilmoittautumispalvelulla. Juoksujärjestykset ilmoitetaan kirjautumalla ilmoittautumispalveluun samoilla seurakohtaisilla tunnuksilla kuin ilmoittauduttaessa.
Linkki ilmoittautumispalveluun löytyy osoitteesta www.jukola.com/2016/yleista/ilmoittautuminen.

Juoksujärjestykset tulee ilmoittaa molempiin viesteihin pe 17.6.2016 klo 18:00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee automaattisesti julkiseksi pe 17.6.2016 klo 18:00. Määräajan jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan kirjallisine perusteluineen kilpailuinfoon viimeistään tuntia ennen kyseisen viestin (Venlat/Jukola) lähtöä. Tekninen asiantuntija hyväksyy tai hylkää muutosesitykset huomioiden esitetyt perustelut.

Juoksujärjestykset ovat nähtävissä Lappee-Jukolan internetsivuilla pe 17.6.2016 klo 18:00 alkaen. Joukkueiden ilmoittajat vastaavat joukkueisiin nimettyjen henkilöiden oikeista henkilötiedoista sekä siitä, että nuorten alaikärajaa (täyttää kilpailuvuonna 15 vuotta) noudatetaan.

 

Joukkuemateriaali

Joukkuemateriaali on noudettavissa kilpailuinfosta pe 17.6. klo 10:00–22:00 sekä la 18.6. klo 8:00–22:00. Joukkuemateriaali luovutetaan vain seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset on ilmoitettu ilmoittautumispalveluun. Joukkuemateriaalin noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse kesäkuun alussa.

Joukkuemateriaali sisältää seuran kaikkien joukkueiden kilpailunumerot, Emit-tarkistusliuskat, seurakohtaisen kartanpalautuskortin (1 kpl / seura, ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen kirjekuoressa) sekä mahdolliset järjestäjiltä varatut vuokra Emit-kortit. Joukkuemateriaali ei sisällä hakaneuloja kilpailunumeroiden kiinnittämiseen. Hakaneuloja on myytävänä kilpailuinfossa sekä Jukola-kaupassa hintaan 2 € / 12 kpl.

 

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot määräytyvät Louna-Jukolan 2015 tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa. Kilpailunumero tulee olla kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan, eikä siinä olevaa viivakoodia saa vahingoittaa ennen lähtö- ja vaihtoalueelle menemistä. Kilpailunumero tulee kiinnittää huolellisesti käyttäen neljää (4) hakaneulaa. Kiinnitys tarkistetaan sisäänmenoportilla.

 

Emit-leimausjärjestelmä

Kilpailussa käytetään elektronista Emit-leimausjärjestelmää. Ohjeet järjestelmän käytöstä löytyvät mallirastien läheisyydestä. Joukkueella on oltava vähintään kolme Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei saa käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä.
Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit-tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Tarkistusliuskaan tulee merkitä V (Venlat) tai J (Jukola) sekä joukkueen numero ja tämän alle osuus. Emit-tarkistusliuska kannattaa kiinnittää pienellä teipinpalalla reunoistaan Emit-korttiin, jotta se pysyy paikallaan myös kostealla säällä.

Emit-korttien numeroita ei ilmoiteta etukäteen, vaan Emit-kortti luetaan kilpailijalle sisäänkirjauksessa. Tämän jälkeen kilpailija siirtyy nollaamaan Emit-korttinsa, eikä korttia enää saa vaihtaa.

Mikäli sisäänkirjauksessa ei onnistuta lukemaan kilpailijan korttia tai se ei toimi virheettömästi nollauksessa, antaa järjestäjä kilpailijalle vuokrakortin. Toimimattomalla Emit-kortilla ei pääse maastoon. Suorituksensa jälkeen kilpailija käy palauttamassa vuokrakortin kilpailuinfoon, jossa hän maksaa kortista vuokran (20 €) ja saa oman toimimattoman korttinsa takaisin. Jos kilpailijalla on aikaa Emitin toimimattomuuden toteamisen jälkeen, hän voi vaihtoehtoisesti palata hankkimaan itse toimivan kortin.

Vaihdon ja maaliintulon jälkeen kilpailijat ohjataan Emit-leimantarkistukseen, jossa Emit-korttien tiedot tarkistetaan. Mikäli kilpailijan leimauksissa havaitaan epäselvyyksiä, ohjataan kilpailija itkumuurille selvittämään asiaa.

Emit-kortteja voi vuokrata ennakkoon hintaan 20 € / kpl, jolloin ne ovat valmiina joukkuemateriaalin mukana. Kortteja voi vuokrata tarvittaessa myös kilpailun aikana kilpailuinfosta. Vuokratut kortit tulee palauttaa kilpailuinfoon joukkueittain samassa pussissa, jossa ne on luovutettu. Hävinneestä tai palauttamattomasta kortista peritään 80 € korvaus.

 

Emit-kortin testaus ja leimausohje

Emit-kortin testauspiste löytyy mallirasteilta sekä kilpailuinfon että vaihtoalueen sisäänkirjauksen luota. Emit-kortin toimivuuden voi testata asettamalla sen led-valolla varustettuun nollaus- ja testausleimasimeen. Jos punainen led-valo vilkkuu, on kortti toimintakuntoinen. Jos led-valo ei vilku, on Emit-kortin pariston virta loppunut tai loppumassa. Vaihda Emit-kortti tällöin toimivaan ennen sisäänkirjausta.

Jos kortissa on liian heikko paristo, sitä ei pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään. Tällöin järjestäjä antaa kilpailijalle mahdollisuuden hankkia itse toinen Emit-kortti tai antaa vuokrakortin, kuten edellä on selostettu.
Rasteilla, vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rasteilta saadaan korttiin elektroninen leima, tulee kortti asettaa leimasimeen oikeassa asennossa pohjaan saakka. Emit-kortti sopii leimasimeen oikein vain yhdellä tavalla. Näin varmistetaan se, että varmistuspiikin jälki painautuu Emit-kortissa olevaan tarkistusliuskaan ja leimaus rekisteröityy Emit-korttiin.

 

Piikkarikielto

Piikkareiden käyttö kilpailussa on kielletty. Valvontaa suoritetaan sekä vaihtoalueen varustetarkastuksessa että vaihtoalueelta poistuttaessa. Piikkareiden käyttö johtaa koko joukkueen hylkäämiseen. Suunnistukseen tarkoitettujen nastareiden käyttö on sallittu.

 

GPS-seuranta

Molemmissa viesteissä (Venlat ja Jukola) on käytössä GPS-seuranta. Järjestäjät määrittävät, mitkä joukkueet kantavat seurantalaitetta. Seurannassa on yhteensä noin 20 kärkipään joukkuetta jokaisella osuudella. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta.

Seurantalaite annetaan ja sen pukeminen ohjeistetaan järjestäjien avustamana Emit-sisäänkirjauksessa, jossa on erillinen GPS-seurantalaitepiste. GPS-seurantalaite tulee noutaa viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Laitteen hakeminen on jokaisen kilpailijan omalla vastuulla. GPS-seurantalaite palautetaan oman suorituksen jälkeen Emit-leimantarkistuksessa, jonka yhteydessä on erillinen GPS-seurantalaitepiste. Järjestäjät voivat tarvittaessa vaihtaa GPS-seurantalaitetta kantavia joukkueita kilpailun aikana.

 

Omat GPS-laitteet ja matkapuhelimet

GPS-laitteen, jossa ei ole karttaa tai karttanäyttöä, käyttäminen kilpailusuorituksen aikana on sallittu. Laitteeseen tallennettua tai laitteen antamaa informaatiota ei kuitenkaan saa käyttää kilpailusuorituksen edistämiseksi. Matkapuhelimen saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella sekä kilpailusuorituksen aikana, eikä sitä saa käyttää muulloin kuin hätätapauksissa. Kartan kuvaaminen tai muu taltiointi on kilpailun aikana kielletty.

 

Viitoitukset

Lähdöstä ja vaihdosta on yhtenäinen viitoitus kulku-uran molemmissa reunoissa K-pisteelle (lähtökolmio kartalla) saakka. Ensimmäisten osuuksien poikkeava lähtöjärjestely on tarkennettu kohdassa ensimmäisten osuuksien lähdöt.

Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat jaetaan ylikulkusillan jälkeen osuuksittain omille vaihto- tai maalikaistoilleen. Jakokohdassa osuudet on osoitettu osuusnumeroin kaistojen yläpuolella olevien elektronisten taulujen avulla. HUOM! Kaistojen numerointi muuttuu kilpailun edetessä. Jokaisen osuuden kärkijoukkueet ohjataan kulkusuunnassa äärimmäisenä oikealla olevalle kaistalle.

 

Ensimmäisten osuuksien Lähdöt

Lähtö sijaitsee vaihtoalueen vaihtopuomin takana. Kulku lähtöalueelle tapahtuu sisäänmenoportista Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen kautta. Lähtöalueelta ei saa poistua sisäänkirjauksen jälkeen. Lähtöalueella on vesipiste ja verryttelyalueella WC. Uusintalähtöjen ohjeet ovat jäljempänä molempien viestien erillisohjeissa.
Venlojen viestin lähtö tapahtuu 18.6.2016 klo 14:00 ja Jukolan viestin lähtö 18.6.2016 klo 23:00. Molemmissa viesteissä sisäänmenoportti avataan tuntia ennen lähtöä. Sisäänmenoportilla on oltava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.

Toiminta lähtöalueella:

Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat siirtyvät numeronsa osoittamalle paikalle noin 7 minuuttia ennen lähtöhetkeä, jolloin kulku lähtöalueelle suljetaan. Kilpailijan paikka on osoitettu maahan merkityllä numerolla. Omalle paikalle siirrytään rivin eteläpäästä. Lähtöalueen reunassa on numeroidut opasteet (1 – 240, 241 – 480 jne.) Kartanjakajan rinnassa on rivin numero.

Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan lähdössä saaminen ja vaihdossa karttatelineestä ottaminen on kilpailijan vastuulla. Kartta on suljettu teipillä, jonka avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan liian aikaisin, joukkueen suoritus hylätään.

Myöhästyneet joukkueet saavat karttansa lähtölaukauksen jälkeen lähdön toimitsijoilta.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua paikaltaan eteenpäin ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt videoidaan.
Kilpailijat etenevät järjestäjien viitoittamaa reittiä K-pisteelle. Lähtöjärjestelyjen vuoksi molemmissa viesteissä (Venlat ja Jukola) ensimmäisen osuuden viitoitus K-pisteelle on erilainen kuin muilla osuuksilla. Molemmissa viesteissä (Venlat ja Jukola) ensimmäisen osuuden lähtöviitoitus maastossa poikkeaa kilpailukarttaan merkitystä reitistä lähdön ja K-pisteen välillä (katso kuva kohdasta Rastit ja leimaus).

Lähtöviitoitus on kapea. Noudattakaa ensimmäisellä osuudella ja uusintalähdöissä varovaisuutta. Aloittajat voivat tutustua lähtöviitoitukseen pelto-osuuden osalla (ensimmäiset 400 metriä).

 

Rastit ja leimaus

Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastin koodi on painettu rastiympyrän viereen. Lisäksi kartan reunasta löytyvät tarkemmat rastimääritteet. Osalla rasteista rastikoodi on eri kuin Emit-leimasimen antama koodi, joten näytöllisten Emit-korttien näytölle saattaa tulla rastikoodista poikkeava numero. Yö-hämäräosuuksilla käytettävät rastit on varustettu heijastimilla.

Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta, joka tapahtuu vaihto- ja maalikaistojen päässä. Leimauksen suorittamatta jättäminen johtaa joukkueen hylkäämiseen.

Oheisessa kuvassa on esitetty viimeisten rastien sijainnit ja niillä käyvät osuudet. Rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon ja maaliin. Ole tarkkana, että käyt oikealla viimeisellä rastilla!

 

Kilpailuohjekartta

Rasti 444 (erikoiskohde, musta X kartalla) on nelisivuinen Jukolan viesti -logoin varustettu mainostaulu. Viimeisiin rasteihin kannattaa käydä tutustumassa ennen kilpailusuoritusta yleisölle varatulta alueelta käsin.

Molemmissa viesteissä (Venlat ja Jukola) on kilpailukeskuksen läheisyydessä yleisörasti, jossa käy noin puolet kilpailijoista. Kärkijoukkueiden lähestymisestä yleisörastille ilmoitetaan kenttäkuulutuksessa.
Maastossa on rasteja lähekkäin, joten tarkista rastikoodista, että leimaat oikealla rastilla.

 

Juomapaikat ja ensiapu

Maastossa olevat juoma- ja ensiapupaikat on painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti. Mukin kuva osoittaa juomapaikan sijainnin ja risti ensiapupaikan. Juomapaikoilla on tarjolla urheilujuomaa (Dexal) sekä vettä. Juomapaikoilla on roskakorit, joihin juomamukit, geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat tulee jättää. Geelipakkauksia tai muita roskia ei saa heittää maastoon.

Ensiapupaikoilla on henkilöstöä jatkuvasti, ja niiltä on suorat yhteydet kilpailukeskukseen. Vaihto- ja maalialueella on ensiapuryhmä sekä juomapiste. Kilpailukeskuksessa on ensihoitoasema sekä päivystävä ambulanssi. Jukola-ensiavun puhelinnumero on painettu kilpailukarttaan.

 

Vaihto

Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon johtavalle ylikulkusillalle. Vaihtoon tuleva kilpailija juoksee ylikulkusillan jälkeen opasteiden mukaiselle kaistalle (ks. Viitoitukset). Huom! Jokaisen osuuden kärki ohjataan aina kulkusuunnassa äärimmäisenä oikealla olevalle kaistalle.

Vaihtoon tultaessa kilpailija suorittaa vaihtoleimauksen, luovuttaa kartan toimitsijoille, jatkaa matkaa karttatelineille ja ottaa omaa numeroaan vastaavan seuraavan osuuden kartan telineestä. Kartta lähtee telineestä ylöspäin nostamalla.

Kilpailunumeron on oltava näkyvissä vaihtoleimauksen aikana ja karttatelineelle saavuttaessa. Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden kilpailijalle. Vaihtopuomiin on merkitty numeroin joukkueiden alueet. Kartta on annettava seuraavan osuuden juoksijalle vaihtopuomilla rintanumeron osoittamalla alueella.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen. Jos joukkueen kartta ei ole telineessä, kilpailija ilmoittaa siitä vaihtopuomin kulkusuunnassa oikeassa reunassa (länsipää) olevalle toimitsijalle. Toimitsijan tunnistaa keltaisesta Varakartat-liivistä. Toimitsija antaa kilpailijalle varakarttalipun, jonka kilpailija antaa seuraavan osuuden juoksijalle. Seuraavan osuuden kilpailija saa uuden kartan lähtöviitoituksen varrelta, läheltä K-pistettä. Matkaa varakarttapisteelle on noin 300 metriä. Vaihtopuomilla oleva toimitsija ilmoittaa joukkueen kartan puutteesta varakarttapisteelle.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla sisäänmenoportista varustetarkastuksen, Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat lähtevien kilpailijoiden näkyvissä vaihtoalueen vieressä ylikulkusillalla ja tuloviitoituksella. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista voi tarkistaa missä ja milloin joukkueen parhaillaan maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut online-rastilla. Vaihtoalueella on vesi- ja ensiapupisteet sekä verryttelyalueella WC.

Vaihdosta myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen jälkeen toimitsijoille vaihtopuomin kulkusuunnassa oikeassa päässä olevan Myöhästyneet -ilmoitustaulun luona. Toimitsija antaa kilpailijalle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoon saapuva kilpailija saa poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-leimantarkistuspisteen kautta. Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä.
Huomioi risteävät kilpailijat maalialueella ennen karttatelineille tuloa sekä vaihtopuomin molemmin puolin. Molempien viestien (Venlat ja Jukola) ensimmäistä osuutta lukuunottamatta kaikki kilpailijat alittavat ylikulkusillan matkalla vaihtoalueelta K-pisteelle. Kärkijoukkueet vaihtavat kulkusuuntaan nähden vaihtopuomin vasemmassa päässä (itäpää). Vältä verryttelyä ennen ylikulkusiltaa matalan aidan vasemmalla puolella, jota uraa kärkijoukkueet käyttävät.

 

Maali

Viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan ylikulkusillan yli ja opasteiden mukaan kulkusuunnassa oikeanpuoleiselle kaistalle. Molemmissa viesteissä kaikki ankkuriosuuden kilpailijat ohjataan em. maalikaistalle. 50 parhaan joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maaliviivan ylityksestä. Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Maalileimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä.

Maalileimauksen jälkeen kilpailija luovuttaa kilpailukarttansa maalitoimitsijoille. Palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkureiden Emit-kortit tarkistetaan heti maaliintulon jälkeen, muut ankkuriosuuden kilpailijat jatkavat Emit-leimantarkistukseen normaalisti.

 

Tulospalvelu ja tulokset

Tuloksia voi seurata reaaliaikaisesti Lappee-Jukolan internet-sivuilla. Tulokset julkaistaan osuuksittain kilpailukeskuksen tulostauluilla.

Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteyttä Emit-leimantarkistuksessa sijaitsevalle itkumuurille (ks. Itkumuuri). Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla sekä kärjen osalta kenttäkuulutuksessa. Viralliset tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen Lappee-Jukolan internet-sivuilla.

 

Itkumuuri

Emit-leimantarkastuspisteen yhteydessä on nk. itkumuuri, jossa selvitetään joukkueita koskevia hylkäyksiä, keskeytyksiä ja muita epäselvyyksiä. Itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten la 18.6. klo 13:10 alkaen aina su 19.6. klo 16:00 saakka. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, joka kutsutaan tarvittaessa paikalle kenttäkuulutuksen avulla. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista sekä vastalauseet jätetään kilpailun aikana itkumuurille tai tuomarineuvoston jäsenelle ainoastaan paperilla kirjallisesti. Ilmoituksen jättäjän on ilmoitettava yhteystietonsa.

 

Keskeyttäneet ja hylätyt

Keskeyttäneet ja hylätyt joukkueet (joukkueen tulos tulostaululla keskeyttänyt tai hylätty) voivat jatkaa viestiä normaaliin tapaan maaliin saakka. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on vaihdossa vähemmän kuin 30 minuuttia johtavaa joukkuetta jäljessä, viivytetään joukkuetta seuraavassa vaihdossa niin, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään 30 minuuttia. Näissä tapauksissa seuraavan osuuden juoksijan on ilmoittauduttava kulkusuunnassa vaihtopuomin oikeassa päässä Keskeyttäneet -ilmoitustaulun luona, jossa hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun 30 minuuttia johtavan joukkueen vaihdosta on kulunut.

Keskeyttävän kilpailijan on mahdollisuuksien mukaan tultava maastosta pois vaihto-/maaliviitoitusta pitkin vaihtoalueen kautta Emit-leimantarkistukseen. Mikäli suunnistaja ei kykene tulemaan maastosta vaihdon kautta, tulee joukkueen johtajan ilmoittaa keskeytyksestä itkumuurille ja palauttaa keskeyttäneen kilpailijan kartta. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksestä Emit-leimantarkistuksessa.
Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös vaihtopuomin ilmoitustaululle.

 

Huoltajat

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle.

 

Tuulisuojat

Seurojen tuulisuojat saa pystyttää vain etukäteen varatuille, järjestäjän merkitsemille paikoille. Tulenteko tuulisuoja-alueella on ehdottomasti kielletty. Tulentekokielto koskee myös retki- ja kaasukeittimiä.

 

Haastattelut ja valokuvaus

Molempien viestien (Venlat/Jukola) jälkeen kärkijoukkueille järjestetään lehdistötilaisuus välittömästi maaliintulon jälkeen joukkueille erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Jokaisen osuuden kärkisuunnistajat ohjataan Emit-leimantarkastuksen jälkeen median haastattelupisteen kautta (nk. mixed zone). Järjestäjän ohjausta on noudatettava.

 

Palkintojenjaot

Jukolan viestin 25 parasta joukkuetta ja Venlojen viestin 20 parasta joukkuetta palkitaan mitalein ja plaketein. Molempien viestien parhaat joukkueet palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla.
Venlojen viestin palkintojenjako tapahtuu la 18.6.2016 klo 19:00 alkavan Jukolan juhlan yhteydessä. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua klo 18:50 mennessä heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille. Jukolan viestin palkintojenjako pidetään su 19.6.2016 klo 9:30 alkaen. Palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua klo 9:20 mennessä heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille.

Palkintojenjakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukanaan mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia. Seuran viiri tai muu tunnus on sallittu.

 

Karttojen palautus

Molempien viestien palautuskarttojen jako aloitetaan su 19.6.2016 noin klo 9:00. Palautuskartat jaetaan seuroittain kilpailuinfossa, josta ne voi noutaa seuran 1. joukkueen materiaalin yhteydessä jaetulla karttojen palautuslapulla. Palautuskarttoihin on kilpailijan suunnistaman radan lisäksi painettu kaikki rastit sekä hajontakaavio.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden palautuskartat halutaan toimitettavan postitse, tulee kilpailuinfoon toimittaa etukäteen postiosoite sekä maksaa 10 € postitusmaksu. Suuriin, sekä ulkomaille lähteviin postituksiin lisätään erillinen postituslisä.

 

Jukolan viestin sanoma

Perinteen mukaisesti Jukolan viestin sanoman lukee Jukolan viestin voittajajoukkueen jäsen. Sanoma luetaan sekä sanoman kohde paljastetaan välittömästi voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen maalirakennelman lavalla yleisöalueelle päin.

 

Erillisohjeet Venlojen viestiin

 

Osuuspituudet (km) Nousua (m) Aika-arvio (min) Vaihto-/maaliaika
1. 7,0 – 7,2 150 44 14:44
2. 6,6 – 6,8 160 42 15:26
3. 5,9 – 6,1 110 38 16:04
4. 9,1 – 9,2 225 56 17:00
YHT. 28,9 645 3 h 00 min

Matkoihin sisältyy 610 – 880 m viitoitusta. Kaikilla osuuksilla on hajonta. Vuosina 2000–2001 syntyneille suositellaan osuuksia 2 ja 3.

Viestin lähtö:

Venlojen viesti alkaa la 18.6.2016 klo 14:00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Emit-sisäänkirjaukseen ja Emit-nollaukseen on saavuttava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä. Varustetarkastuksen, Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Tämän jälkeinen toiminta on kuvattu kohdassa Lähdöt.

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähtö:

Viestinomainen vaihto suljetaan la 18.6.2016 klo 18:30. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 18:45.

Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden on saavuttava Emit-sisäänkirjaukseen viimeistään 20 minuuttia ennen uusintalähtöä. Varustetarkastuksen, Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

Venlojen viestin maali suljetaan klo 22:00. Kaikille hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kuitenkin kokonaisaika.

 

Erillisohjeet Jukolan viestiin

Osuuspituudet (km) Nousua (m) Valoisuus Aika-arvio (min) Vaihto-/maaliaika
1. 10,6 – 10,8 280 hämärä/pimeä 59 23:59
2. 12,6 – 12,9 285 pimeä 73 1:12
3. 14,0 – 14,2 360 pimeä 88 2:40
4. 8,5 – 8,6 170 hämärä 48 3:28
5. 8,7 – 8,8 170 valoisa 47 4:15
6. 12,3 – 12,5 240 valoisa 70 5:25
7. 16,4 – 16,6 470 valoisa 91 6:56
YHT 83,8 1975 7 h 56 min

Matkoihin sisältyy 610 – 1170 m viitoitusta. Kaikilla osuuksilla on hajonta. Aurinko laskee 18.6. klo 22:47 ja nousee 19.6. klo 03:30. Vuosina 2000–2001 syntyneille suositellaan osuuksia 4 ja 5.

Viestin lähtö:

Jukolan viesti alkaa la 18.6.2016 klo 23:00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Emit-sisäänkirjaukseen ja Emit-nollaukseen on saavuttava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä. Varustetarkastuksen, Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Tämän jälkeinen toiminta on kuvattu kohdassa Lähdöt.

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähdöt:

Viestinomainen vaihto suljetaan su 19.6. klo 8:45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa osassa. Ensimmäisessä, klo 9:00 tapahtuvassa uusintalähdössä lähtevät kaikki 7. osuuden juoksijat. Toisessa, klo 9:20 lähtevässä uusintalähdössä lähtevät osuuksien 2 – 6 juoksijat.

Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden on saavuttava Emit-sisäänkirjaukseen viimeistään 20 minuuttia ennen uusintalähtöä. Varustetarkastuksen, Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen 7. osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Osuuksien 2 – 6 kilpailijat ohjataan tällöin odotusalueelle. Klo 9:00 tapahtuvan ensimmäisen uusintalähdön jälkeen osuuksien 2 – 6 kilpailijat siirtyvät karttatelineille kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

Jukolan viestin maali suljetaan su 19.6. klo 15:00. Kaikille hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kokonaisaika.

 

Versio 1.01. Päivitetty 19.5.2016 klo 10:12

Päätukija

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Avainyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Taustayhteisöt

Yhteistyötapahtumat