Varsinainen ilmoittautuminen päättynyt

Nuorten Jukolaan on ilmoittautunut 143 joukkuetta, joista Ruotsista 1 ja Venäjältä 9.
Suunnistajia yhteensä 1001. Jälki-ilmoittautuminen jatkuu vielä 13.8. klo 24.00 saakka,
korotetuin maksuin.