Träning

Träning år 2017

Under sommaren finns 6 kartor till förfogande, av vilka Urheilukeskus-kartan saknar färdiga banor.

Älgjakt och tävlingar inverkar på användningstiderna. Träning på tävlingsområdena är möjligt först efter tävlingarna. På Tiirismaa anordnas Hollola-Rastit 14.5.2017 och på Santaveräjä Lahti-Suunnistus 5.–6.8.2017. Övriga områden kan användas fr.o.m. 20.4.2017 och utan kontroller redan tidigare.

Kartor: storlek A4, skala 1:10 000, kontrollangivelser på kartan, Grano duplikat.

Kartpriser: med eller utan kontrollpunkter, 7 €/st. Postning 6€/beställning.

Kontrollskärmar: små skärmar i Tapanila, på andra områden normal storlek.

Natträning: natträningarna har reflexer.

Parkering: utmärkta på orienteringskartorna och på nätsidans lokalisationskartor.

Beställning av kartor: toimisto@ls37.fi

Kontaktpersoner: Juha Hirvonen, +358443138088, jusbelius@hotmail.com

Aleksi Anttolainen, +358445050293, aleksi.anttolainen@live.fi

Ruotsi-Harjoitusalueet-traningskartor-768x524

TERRÄNGER:

1. Tapanila: fr.o.m. 20.4.2017

En 7km lång träning, vilken främst är tänkt som nattorientering. Banans inledande och avslutande del är rikare på stigar, med lägre höjdskillnader, men på mitten av banan förekommer större gropområden utan stigar. Träningen kan även löpas på dagtid, och då rekommenderar vi att använda den kartversion, där stigmarkeringarna saknas. Banläggare Teemu Niskanen.

Lättforcerad, stigrik mo-gropterräng. Består av områden med stora och med små gropar.

Parkering: Friluftsområdets parkplats i ändan på Mäkirinteenkatu.

Kartläggning: Jarmo Pikkarainen 2013. Uppdaterad 2016

2. Tiirismaa: efter tävlingen 14.5.2017

Tekniskt krävande medeldistansträning med talrika kontroller. Banläggare Juhani Jaskari.

Utdrag från Hollola-Rasti banläggarens utlåtande:

Kartan visar toppområdet av Tiirismaa kring en 327 meter hög TV-mast. Åsarna och sluttningarna där bildar ett återkommande virrvarr, som består av sänkor ,svackor, kullar och branter. Terrängens norra del är jämnare med talrika sänkor.

Parkering: parkplats / SEW-EURODRIVE, Muovitie 1

Kartläggning: Jarmo Pikkarainen 2015–2017

Ruotsi-TapanilaTiirismaa

3.Urheilukeskus

Terrängen är ett lättforcerat, stigrikt friluftsområde med diverse gropområden. Inga kontroller placeras ut i terrängen.

Parkering: Urheilukeskus ( Sportcentrum ) parkplats, Salpausselänkatu 7, notera den begränsade parktiden / använd parkskiva.

Kartläggning: Jarmo Pikkarainen 2016

4.Vihattu: 20.4.2017- 5.11.2017

Medeldistansträning i omedelbar närhet av tävlingsterrängen. Möjlighet till nattorientering. Banläggare Aleksi Anttolainen.

Mo-gropterräng, ställvis löphindrande stenbunden mark. Terrängen grensar till Jukolaområdet.

Parkering: grustag, N:6764970 E:411190 /ETRS- TM35FIN.

Kartläggning: Arvo Paulin, Jarmo Pikkarainen 2016-2017.

Rahametsä (5) och Santaveräjä (6) hör till samma gropområde

Utdrag från Lahti-Suunnistus banläggarens utlåtande:

Tävlingsterrängen består av olika gropområden. På kartan finns såväl 50 meter djupa gropar som detaljerade smågropsområden. Mellan dessa befinner sig snabblöpta tallmoar, där framkomligheten i augusti begränsas av undervegetation. Terrängen korsas även av ett otal skogmaskinsfåror och stigar.

5.Rahametsä: 20.4.2017- 5.11.2017

3x2km banor med gaffling (sk one-man relay). Med förflyttningar är träningslängden

ca 7 km. 4 olika gafflade banor. Banläggare Aleksi Anttolainen.

Parkering: På vänstra sedan av en skogsbilväg på öppet område.

N: 6763090 E: 411700/ETRS-TM35FIN

Kartläggning: Rauno Asikainen, Jussi Silvennoinen, Kristian Liljeström 2015

Uppdaterad 2017-03-03

6.Santaveräjä: efter tävlingen 6.8.2017-5.11.2017

Stafetträning med gaffling. 4 olika gafflingar. Längd 6-7 km. Möjlighet till nattorientering. Banläggare Juha Hirvonen.

Parkering: Tennilä sportplan, på båda sidorna av byggnaden. Tenniläntie 800.

Förbjudet att parkera eller köra på sportplanen.

Kartläggning: Kristian Liljeström, Arvo Paulin, Jarmo Pikkarainen 2015-2016

Uppdatering 2017

Ruotsi-Sairakkala-Vihattu