Lösning på vägvalsuppgiften 2

Merjas och Aleksis vägval

Merja Rantanens Vägval (röd linje), argument och råd till orienterarna:

4-5

Jag springer lite till höger om linjen. Från fyran till höger om den stora gropen. Stenarna till höger om gropen är ett bra riktmärke, den mindre höjden och en stor grop med stenar på bottnen syns tydligt. Gropen fortsätter både till höger och vänster, och det viktigaste, en näsa syns tydligt och på den en liten höjd med en rödvit skärm.

5-6

Ett utmanande avstånd. Jag besluter mig att gå lite till vänster om linjen, för jag anser att kontrolltagningen därifrån är säkrare. När jag lämnar femman kontrollerar jag kompassriktningen. Framför mig ser jag den stora näsan rakt i min riktning. Jag springer över det jämna området och ser den större gropen till vänster, kontrollerar riktningen med de mindre groparna till höger. På samma gång som jag  springer förbi den stora gropens södra ända, ser jag bakom den långsmala gropen en ås. Då vet jag att bakom åsen utbreder sig en väldigt stor grop. Från åsen syns gropens vänstra kant och dit styr jag mina steg. Från den stora gropen ubreder sig en lånsmal sänka. I sänkan finns den väntade  beståndsgränsen (gränsen mellan olika sorters skogsbestånd) och körvägen. Här kan jag kontrollera att jag springer uppför sluttningen i rätt riktning. Uppe på sluttningen väntar mig ett jämnt område med en flack höjd, som med sin form leder mig till kontrollen. Skärmen vajar så färggrant invid den tydliga stenen. Oj vad jag njuter, nu fortsätter jag med noggrant arbete ända till målet.

 

Aleksi Anttolainens lösning på vägvalsuppgiften:

På det korta avståndet 4-5 är det viktigast att undvika stenarna och stenfälten på bottnen av groparna. Stenbumlingarna sänker farten märkbart. Som helhet är det ingen stor skillnad på vilken sida av stengroparna man springer – viktigast är att orientera noggrant på det korta avståndet.

5-6 bjuder på många alternativ som inte skiljer sig mycket från varandra. Vägvalen har säkert inte tidsmässigt så stora skillnader. Viktigast är att orientera noggrant på den krävande utgången från femte kontrollen och bestämma sig för ett passande vägval.

Det röda vägvalet kan man stöda sig på kompassen och på så vis underlätta orienteringen. Valet innehåller dock fartsänkande områden med branta sluttningar och även stenig terräng. Det gröna valet innehåller mest jämn terräng med bra botten och ger därmed möjlighet att hålla bra fart – undertecknads favoritval. Det blå valet är en kompromiss där man kan använda åsar och undvika branta stigningar.

 

Nordkalk har deltagit 20 år i Jukola

Finlands och Nordeuropas ledande kalkstensföretag Nordkalk är en bekant syn i Jukola. Företaget anmälde ett eget lag till Jukola första gången år 1998.

”I Nordkalk värdesätter vi personalens arbetsförmåga – både fysiskt och psykiskt” berättar personaldirektör Taru Ämmälä.

Redan i 20 års tid har Nordkalk alltså deltagit i stafetten åtminstone med ett, men många år med flera lag. För ett par år sedan i Lappee-Jukola deltog 3 Venla-lag och 3 Jukola-lag. Alla lagen kämpade energiskt i det regniga och utmanande vädret och fyra lag kom i mål med godkända resultat.

Även Nordkalks verkställande direktör Hannu Hautala är aktiv orienterare. Han sammanfattar vad orienteringen ger enligt följande: Inom orienteringen förenas en passande hastighet enligt den egna konditionen, vägvalsuppgifter samt möjlighet till utomhusvistelse. Man träffar också många intressanta personer, som njuter av naturen och glädjen att hitta orienteringsskärmar.

Allt fick sin början under jubileumsåret

Jukola-intresset inom Nordkalk fick sin början år 1998, då företaget var Partekkoncernens kalk- och mineralenhet. Partek fyllde då 100 år. Inom ekonomiledningen beslöt några controllers att man skulle delta i Jukola för att få synlighet för företaget. Man samlade ihop ett lag, köpte tävlingsnummer 100 och laget fick namnet Partek 100. Evenemanget var så intressant att verkställande direktören Christoffer Taxell besökte tävlingsplatsen för att följa med det egna lagets strapatser. Laget fick ett godkänt resultat med placeringen 996.

En del år har man inte fått ihop lag från det egna företaget. Då har man fått hjälp från kunder och leverantörer. Ett flertal gånger har villiga deltagare varit så många att en del kommit till evenemanget som reserver. Även dessa behövs – sjukdomar eller ”prestationsångest” är de vanligaste orsakerna.

Nordkalkare deltar även i Lahti-Hollola Jukola

 Enligt Taru Ämmälä börjar förberedelserna under vårvintern. Naturligtvis har många av Nordkalks aktiva orienterare inlett sin träning redan på hösten. Träningen intensifieras, när våren kommer till Pargas – ofta redan i slutet av mars.

Bild: Nordkalks Venlor i Lappee-Jukola: Anna-Kaisa Haapajärvi, Jenni Westerlund, Izabela Ironmonger och Terhi Anttila sprang både Venla-kavlen och var ansvariga för Nordkalks utställningsmonter i Lappee-Jukola.

Vägvalsuppgift 2: Santaveräjä

Kukkolanharjus vägvalsplaneringar visar att alternativen kan vara flera på samma kontrollavstånd. Det rätta vägvalet beror på orienterarens kunskaper och vilken fart man har i skogen, på stigar osv. Första vägvalsuppgiften var på ett område med stora gropar. Det är endast en del av gropterrängen som finns runt Lahtis.

Vi vill visa motionsorienterarna att med ett noggrant, övervägt vägval går det bra att orientera även i gropterräng. I den inhemska terrängen strävar topporienterarna vanligen till att gå så rakt på kontrollerna som möjligt. För motionsorienterarna lönar det sig ofta att ta fasta på tydliga formationer i terrängen och framskrida med stöd av dessa.

Veckans vägvalsuppgift kommer från träningsterrängen i Hollola Santaveräjä. Lahtis elitorienterare Aleksi Anttolainen har planerat uppgiften. Han har bland annat vunnit FM-silver på ultralång distans och hör till Orienteringsförbundets utmanargrupp.

Merja Rantanen från Jämsän Retki-Veikot har lovat ge oss olika vägvalsmöjligheter med olika vinkar och motiveringar, som informerar motionärerna om hur man skall orientera i gropterräng. Merja har en lång och framgångsrik orienteringskarriär. Hon är åttafaldig VM och femfaldig EM- medaljör.

 

Lösning på vägvalsuppgiften

Ari Anjalas lösning på vägvalsuppgiften:

Den violetta streckade linjen är mest använd, ett klart och säkert val. För den skickliga skogslöparen, som är van vid höjdskillnader torde den gröna linjen vara snabbast. Den gula linjen till höger passar för den snabbfotade och något ovana orienteraren. Den turkosa linjen är en kompromiss av de övriga alternativen.

 

Minna Kauppis argument och råd till orienterarna:

Mitt eget val skulle vara det vänstra alternativet. Skogsmaskinspåren leder problemfritt vänster om de stora groparna halvvägs till kontrollen. Spåren underlättar märkbart framkomsten och naturligtvis också orienteringen. Kontrolltagningen skulle vara snabbare och lättare med det högra alternativet men längden förbi de stora groparna skulle bli för lång.

När jag vänder av vid de korta spåren mot kontrollen, har jag lätt rundat de största groparna (området inom den gröna ringen) och kan stöda mig på tydliga former i naturen. Jag tar en liten bit av maskinspåret som korsar rutten innan jag följer de tre groparna i rad (den övre gula ringen), som leder mig rakt till höjden som finns inom kontrollringen.

Naturligtvis ser jag också två större gropar till höger (den nedre gula ringen). Jag rör mig mellan groparna i kontrollringen längs den avlånga höjden och stämplar vid den flacka näsan. Kontrolltagningen är lättare när kontrollen är belägen alldeles vid kanten av gropområdet där ett jämnt område sträcker sig norrut. Jag vet att jag är på rätt plats, när jag ser det öppna, jämna området öppnar sig.

Öppningen av tältreserveringssystemet framflyttas

Öppningen av tältreserveringssystemet framflyttas på grund av tekniska problem till början av januari. Det tekniska problemet kan inte lösas av Lahti-Hollola Jukolas arrangörsstab. Onsdagen 3.1. meddelar vi nytt datum när systemet öppnas.

Tävlingscentralens karta finns till Ert förfogande när Ni gör upp planeringarna.

Vi beklagar de besvär som förseningen förorsakar! Vi tackar för de positiva inställningarna som kontakterna haft till vår utmaning och vi önskar alla bra träningsförhållanden inför de 70nde Jukola och 41sta Venla kavlarna!

Gott Nytt År 2018!

Vägvalsuppgift

Vägvalen är en viktig del av orienteringen. Skall jag gå rakt på och lita på kompassen, skall jag runda den stora höjden till höger eller springer jag den längre rutten till vänster längs vägen.  Planeringen av det här kontrollavståndet är mera än enbart ett rutinvägval. Orienteraren måste observera, känna igen och jämföra många olika faktorer som inverkar på vägvalet. I Sverige kallas helheten ”sträckplan”.

Vi skall presentera ett antal vägvalsuppgifter på våra Jukola-sidor, där elitorienterare presenterar sina vägval och råd om hur man på rutten får ett bra och troligen också det bästa slutresultatet. I modellsvaret presenteras vägvalet på kartan och som stöd grunderna samt viktiga råd som orienteraren måste överväga och bestämma när han ger sig iväg från kontrollen.

Här presenteras den första vägvalsuppgiften. Ari Anjala har planerat uppgiften i Kukkonlaharju träningsterräng. Ari är flerfaldig finländsk mästare och har vunnit silver och brons i VM-stafetter. Till Anjalas meriter hör även seger i Jukola kavlen år 1977. Kukkolanharju terrängen öppnas som träningsterräng på våren och påminner om Jukola tävlingsterrängen, ett Hälvälä i miniformat.

Efter cirka en vecka kan ni se från Jukola-sidorna hur det optimala vägvalet ser ut. Vi har fått råd av niofaldiga VM-vinnaren Minna Kauppi som presenterar sin vägvalslösning. Också Ari Anjala kommer att presentera olika egna vägval.

Under januari månad presenterar vi en ny orienteringsuppgift; ett nytt vägvalsproblem och nya elitorienterare kommenterar  och ger råd i orienteringens intressanta problem.

General Jarmo Lindberg Jukolas beskyddare

Enligt traditionen deltog sju personer vid kallelsen av beskyddare för Jukola 2018. Representanter från de arrangerande föreningarna, Kaukametsäläiset ry, Finlands Orienteringsförbundet och huvudsponsorn Försvarsmaktens representant. På bilden från vänster:
Mika Ilomäki Orienteringsförbundets verkställande direktör
Tapio Irri Lahden Suunnistajat -37 ordf.
Henri Rauhamäki Hollolan Urheilijat -46 ordf.
General Jarmo Lindberg
Tuula Tjäder Jukolas generalsekreterare
Jorma Aherto Jukolas tävlingsledare
Juhani Sihvonen Kaukametsäläiset ry ordf.
Försvarsmaktens representant konter-amiral Timo Junttila.

Den 70:nde Jukola-kavlen arrangeras i Hollola med tävlingscentralen belägen på Försvarsmaktens militärövningsområde på den tidigare militärflygplatsen i Hälvälä. Därför är det naturligt, att då självständiga Finlands Försvarsmakt fyller 100 år, ville vi Jukolas arrangörer kalla Försvarsmaktens kommendör till beskyddare av vårt Jukola.

Försvarsmakten har varit med från början, först genom överenskommelse med varje evenemang för sig och i ca 10 år genom ett ramavtal som huvudsponsor för Jukola. Ramavtalet möjliggör en långsiktig planering både för Jukola och även för sponsorn. Försvarsmaktens betydelse som sponsor har ökat i och med att IT färdighetens betydelse har ökat. Under åren har Försvarsmakten visat sin pålitlighet som en kunnig kompanjon.

Idrott har under Försvarsmaktens historia varit en viktig roll i upprätthållandet av den militära konditionen och samhörighetskänslan. Idrott har ofta varit en gemensam sak bland beväringarna och på så sätt stärkt samhörigheten. Försvarsmaktens val av Jukola som samarbetspartner är ingen tillfällighet. Försvarsmakten har tack vare Jukola fått positiv uppmärksamhet av en kompanjon med en lysande brand som stöder medborgarnas motionsmöjligheter.

Jukola är klart Finlands största motionshändelse för vuxna, som sporrar medborgarna att uppehålla och förbättra sin kondition. Många företag har på samma sätt som Försvarsmakten tagit med Jukola i sitt TYHY-program. Från försvarsmakten deltar årligen ca 50 lag i Jukola-kavlen. Det rikliga antalet lag i en så utmanande idrottsform visar att samarbetet lyckats. Det visar också att personalen vill upprätthålla färdigheten att röra sig i skog och mark – en färdighet som alltid hört till soldaternas grundfärdighet.

Jukolan-kavlen har haft beskyddare från och med år 1957. Under 60 år har Försvarsmaktens kommendör verkat som beskyddare tre gånger.

Anmälan till Lahti-Hollola Jukola har börjat

Lahti-Hollola Jukola kavlen tävlas i gropterräng i Hollola, Hälvälä 16.-17.6.2017.

Den allmänna informationen om Lahti-Hollola Jukola finns i tävlingsinbjudan. Lösenord som behövs vid anmälningen har skickats den 29.11.2017 till de klubbar och föreningar som deltog i Joensuu-Jukola 2017. Kolla gärna era skräppostlådor ifall ni inte har fått eposten.

De klubbar, föreningar ch privata personer som inte har fått lösenord från tidigare år, kommer att få sitt efter att ha registrerat sig i anmälningssystemet.

Fler företags- och kamratgäng, samt damer till Jukola-kavlen motses

Jukola-kavlen är finländsk orienterings storevenemang. Jukola branden är bekant, speciellt inom Norden, men också bland orienterarna i Europa. Evenemanget omfattar flera beprövade särdrag och olika delområden. För de som planerar att delta vill vi framför allt poängtera följande

Jukola-kavlen omfattar två olika stafetter:

– Venla-kavlen på lördag eftermiddag, 4 sträckor

– Jukola-kavlen med start lördag kl. 23.00 och målgång för segrarlaget ca kl 7.00 på söndag morgon, 7 sträckor

Venlornas stafettlag består av 4 damer. Herrar kan inte deltaga i Venla-kavlen. I Jukola-kavlen kan även damer deltaga – i herr/dam blandlag eller i Jukola-lag bestående av enbart damer. I de senaste Jukola-kavlarna har sådana dam eller  blandlag varit väl representerade. Tack vare detta kan även damerna få uppleva och njuta av den mycket omtalade Jukola natten.

Bland deltagarna i Jukola är redan nu ca 60% av lagen företags- eller kamratgäng – alltså andra än föreningslag. I många finländska företag är Jukola och träningen inför stafetten en del av det nationella TYKY-programmet (TYKY =  Upprätthållande av arbetsförmågan, välmående i arbetet). Deltagande i Jukola förbättrar konditionen och genererar energi för arbetslivets olika uppgifter. Medverkande i laget stärker även företagets vi-anda. Detta är till stor del ett finländskt fenomen, men i marknadsföringen av Jukola vill vi även att detta skulle bli vanligare även utanför landets gränser.