Ankomst

Yleiskartta

Google Maps  presenterar ankomstanvisningarna till Joensuu-Jukola med buss, bil, husvagn och några av tävlingscentrets funktioner.