Joensuu-Jukola teki ilmastositoumuksen

Kuva: Joensuun kaupunki. Vasemmalta Joensuu-Jukolan pääsihteeri Sami Leinonen, kilpailunjohtaja Arja Makkonen ja Joensuun kaupungin ympäristösuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Joensuu-Jukola liittyi 27.2. Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon yhteistyössä Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hankkeen kanssa. Ilmastositoumuksen allekirjoittivat Joensuu-Jukolan kilpailunjohtaja Arja Makkonen ja Joensuun kaupungin ympäristösuojelupäällikkö Jari Leinonen. Joensuu-Jukola noudattaa Ekokompassi –ympäristöjärjestelmää. Suomen Suunnistusliiton strategian yksi tavoite on kehittää lajia yhä ympäristöystävällisemmäksi liikuntamuodoksi.

– Joensuu-Jukolassa ympäristöohjelman painopisteinä ovat lajittelun parantaminen ja jätteen määrän vähentäminen, yhteiskuljetusten suosiminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen, kertoo Joensuu-Jukolan ympäristöasioista vastaava Sari Jormanainen.

Lajittelun onnistuminen edellyttää ohjausta, jota toteutetaan tapahtumassa yhteistyössä Enon yläkoulun kanssa. Joensuu-Jukolassa vähennetään liikenteen päästöjä suosimalla yhteiskuljetuksia ja tarjoamalla linja-autoille maksuton pysäköinti.

Lähiruoan suosiminen ja kasvisvaihtoehdot pienentävät ilmastovaikutuksia. Joensuu-Jukolan Vegegrilli lisää kasvisruoan tarjontaa. Paperinkulutus minimoidaan siirtymällä paperisista kilpailuohjeista ja käsiohjelmasta sähköisiin versioihin.

Yhdessä ENO-verkkokoulu kanssa istutetaan 100 kuusentainta kompensoimaan tapahtuman hiilijalanjälkeä ja kunnioittamaan Suomi 100 -juhlavuotta. ENO-verkkokoulu on kestävän kehityksen kansainvälinen verkkokoulu ja sen Tulevaisuuden kuusi –kampanja on myös osa juhlavuoden ohjelmaa.

kuuset

Suunnistuksessa ja Jukolan viestissä on pitkät perinteet maanomistajien, luontoharrastajien ja metsästäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä eläimistön ja ympäristön huomioimiseksi. Kilpailualueelta kartoitetaan yhteistössä eläinten luontaiset suoja-alueet, harvinaisten kasvien esiintymät, linnunpesät ja muutoin arat luontokohteet. Ratasuunnittelulla ja kielletyillä alueilla ohjataan kilpailijat pois laajoilta herkiltä alueilta. Pieniä luontokohteita kuten lintujen pesiä suojataan kielletyn alueen nauhoituksella, joka suunnistajan on helppo nähdä ja kiertää.